We Dream, Develop, Realise, Test, Produce and Deliver

Burcu ERDOĞAN 'ın IJTEE'de makale yayını

(Kasım,2018) Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojileri Ana Bilim dalında yüksek lisansını yapan değerli çalışma arkadaşımız Burcu ERDOĞAN , Atina Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü tarafından Haziran 2017 tarihinde düzenlenen konferansta "Türkiye Otomotiv Endüstrisi Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Çevresel Yükü” konulu tezinin sunumunu yapmıştır.Burcu hanım 'ın konferansta sunumu yapılan makalesi Journal of Thermal & Environmental Engineering dergisi 13. Cilt ve 1. Sayısında yayınlanmıştır.

Tüm Haberler